چهارشنبه 1399/05/29 - 10:24 kordestan-admin

خدمات بسیج سازندگی کردستان در منطقه زلزله‌زده ثلاث بابا جانی

بسیج سازندگی استان کردستان بعد از زلزله استان کرمانشاه 8 واحد مسکونی برای  مددجویان بهزیستی در شهرستان ثلاث‌باباجانی استان کرمانشاه احداث نمود.