• مديريت سايت
اقتصاد مقاومتي نياز به فاصله گرفتن از شعار زدگي دارد
تاريخ : 1395/09/11
منابع : قرارگاه رسانه و فضاي مجازي سازمان بسيج سازندگي ,
بيش از هشت ماه از نامگذاري سال با عنوان اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل گذشته است، سالي كه از سوي مقام معظم رهبري براي ايجاد تحول همراه با كار و تلاش معرفي شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، اما متاسفانه سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي به طور كامل اجرايي نشده و تا رسيدن به وضعيت ايده‌ آل تاكيد شده از سوي مقام معظم رهبري فاصله زيادي وجود دارد.


نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه سياست‌ هاي اقتصادمقاومتي بيش از 5/2 سال است كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و امسال هم به صورت جد اقدام و عمل همراه اقتصاد مقاومتي شد.


به دليل اهميتي كه اين موضوع داشت، مسئولان بيشتر تاكيد به اجراي كردن اقدامات موثر در حوزه اقتصادي كشور گرديدند، هرچند كمتر به آن توجه كردند و دنباله رو آن نبودند.


در نگاه كلي سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي همانند زنجير در راستاي اجرايي شدن ديگري انتخاب و ابلاغ شده‌ اند، اما شاه‌ كليد و اصلي ‌ترين بخش سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي همان سياست «اقتصاد درون‌ زاي برون‌ نگر» است يعني صادرات!


در واقع سياست هاي اقتصاد مقاومتي به معني توليد براي صادرات است، توليدي با كيفيت و مناسب صادرات كه بتواند تمام نواقص بخش داخلي در حوزه اقتصادي و معيشتي را جبران كند.


در نظام جمهوري اسلامي همواره موانع و مشكلاتي عمده مثل تحريم‌ هاي يكجانبه غرب عليه اقتصاد ايران اسلامي وجود داشته و بر همين اساس كلا سياست ‌هاي مديران و مسئولان دولتي براين اساس شكل گرفت كه بدون اتكا به كشورهاي خارجي بتوانيم نيازهاي داخلي را تأمين كنيم.


متاسفانه توليدات ايران همواره بر همين محور بوده و هرگز توليد براي صادرات شكل نگرفته و محصولات ايران هرگز در سطح صادرات نبوده است.


حضور در بازارهاي بين المللي يكي از مهمترين فاكتورهاي مناسب و سودآور براي رسيدن به بازار خارجي توليد است.


توليد در ايران بايد براساس دانش روز، استاندارهاي جهاني، سلايق و نياز بازار هدف باشد، تا بتواند سياست اقتصاد مقاومتي را براي ايران معني ببخشد.


پويايي و اقتصاد كشور در شرايط كنوني تنها به هم راستا شدن توليدات داخلي با بازار جهاني بستگي دارد، تا بتواند از اين حالت ركود و بي بازاري خارج شود.


لازم به ذكر است كه با توجه به تجارب گذشته نبايد به گونه‌ اي عمل كنيم كه در شعار دادن ‌ها اقتصاد مقاومتي به بيراهه برود.


پس بهتر است سياست‌ هاي اقتصاد مقاومتي را كه تنها راهكار توسعه و ارتقاي جايگاه اقتصادي كشورمان در بازارهاي منطقه‌ اي است به دور از شعار زدگي كه اكنون تنها اسلحه كاربردي به دست مسئولان است، نگه داشت.


به‌ طور كلي شعارزدگي در هر امري باعث تكرار شدن يك عبارت يا يك جمله براي عموم مردم و حتي مسئولان مي ‌شود و همين تكرار عاملي خواهد بود براي بي ‌تفاوتي چون در بخش‌ هاي مختلف و درباره موضوع‌ هاي مختلف آن را تكرار مي‌ كنيم و همين امر گام نهادن در مسير عملي رسيدن به توسعه را سخت مي كند.


براي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي در صنايع مختلف كشور بايد آسيب‌شناسي شود و منابع اقتصادي كشور براي توسعه آن هزينه شود، يعني در واقع مقرون به صرفه ترين آن انتخاب و روي آن هزينه شود تا بتواند نتايج ارزشمندي را هم به دنبال داشته باشد.


بر اساس اصول اقتصادي يكي از راهكارهاي اشتغال زايي، پرداخت تسهيلات و ايجاد قدرت مالي براي واحدهاي توليدي است كه در نگاه اول اين سياست هم بر اساس همين رويه شكل گرفته است، اما نكته اصلي اينجاست كه اگر ما شغل ايجاد كرديم و يك واحد توليدي نيز توليداتش را ساخت ولي تقاضا براي اين توليدات نبود دوباره همان تجربه يعني بيكاري تكرار خواهد شد با اين تفاوت كه بدهكاري نيز افزايش يافته است.


با توجه به اين موضوع لازم است كه هدفمند و بر اساس اصول حركت كنيم و اينكه فقط پول در اختيار بنگاه‌ هاي توليدي قرار دهيم، اشتغال پايدار نخواهيم داشت و فقط مدتي مشكل فراموش مي‌ شود اما وقتي دوباره مشكل تكرار شد شاهد تبعات بزرگ‌ تري خواهيم بود، پس لازم است كه ارهكارهاي اساسي تر و كارشناسي ارائه شود.

حجم : 260939
عرض : 800
ارتفاع : 557
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان