• مديريت سايت
كارآفرينان به جاي دولت هم بايد اشتغالزايي داشته باشند/كارآفريني؛ مولد جامعه عاري از بيكاري
تاريخ : 1395/04/19
منابع : روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي ,
طرح هاي كارآفريني يكي از مثبت ترين موارد تحول اقتصادي است كه با سرمايه اي اندك، توليدي انبوه و خيري عظيم را به دنبال دارد، حركتي ارزشمند كه گامي به سمت جلو براي رفع بيكاري خواهد بود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان ، با بسته شدن ادارات و مميزي شدن استخدامي هاي آنها و با احتساب افزايش تحصيل كردگان و هجوم آنها به بازار كارهاي اداري و دولتي در نتيجه اينكه توليد كار و ايجاد فرصت هاي كاري هم متوقف شده و در نهايت جامعه با سيل تحصيل كردگان بيكار مواجه گرديد.

بيكاري يكي از فاكتورهاي مهم جامعه است كه غالبا تمام اقشار جامعه با هر سن و شرايطي را درگير خود مي كند، شرايطي كه نفس جامعه را تنگ و خانواده را به فنا مي برد.با توجه به ركود اقتصادي حاكم بر بازار و افزايش بيكاري، قطعا كارآفرينان مهره اي سازنده براي تغيير وضع موجود و حركت دادن توسعه در بخش اقتصادي خواهد بود.خوشبختانه در استان كردستان در سال هاي اخير تعداد زيادي از جوانان با سرمايه هاي جزيي كه داشتند توانستند اشتغال هاي را ايجاد و افراد ديگري را هم زير مجموعه خود قرار دهند.كارآفريني برنامه بسيار موثري براي اشتغال زايي است كه نياز به حمايت دارد تا علاوه بر رفع بيكاري، برندهاي بومي را تبديل به برند صادراتي كند، كسب و كار در محيط هاي كوچك را ساماندهي كند و با استفاده از ظرفيت ها و توانمندسازي افراد بيكاري را ريشه كن كند.پس لازم است در اين راستا مسئولان هم مسئولانه همت كنند و با رفع موانع و كم كردن محدوديت ها در نهايت از كارآفرينان حمايت كنند و آنها را در نتيجه بخش كردن كاري كه در پيش دارند، ياري دهند.در حقيقت بايد در نظر داشت كه كم كاري مسئولان و مديران دولتي در بخش اشتغالزايي با همت و قدم بلند كارآفرينان در حال جبران است، پس لازم است كه مديران به اندازه حقوق هاي كه مي گيرند حداقل براي كارآفرينان مانع تراشي نكنند و براي فروش و معرفي محصولات آنها بازار مناسب را فراهم كنند.در عصري كه رقابت بر سر منابع و سرمايه است، كشورهاي صنعتي به عنوان فاتحان اين عرصه بهره وري از منابع و سرمايه ها را سرلوحه كار خود قرار مي دهند و با استفاده از افراد تحصيلكرده و متخصص چرخ هاي رشد و توسعه را به حركت درمي آورند.اما مابقي كشورها نياز به مشاغلي دارند كه مولد آنها كارآفريني است تا در نهايت آنها هم به سوي تغييرات تكنيكي و مبتكرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادي شوند؛ چرا كه كارآفريني دانش جديد را تبديل به خدمات و محصولات جديد حائز اهميت مي كند.كارآفريني علاوه بر اشتغالزايي كه دارد، موجب بالا رفتن كيفيت زندگي، توزيع مناسب درآمد، كاهش اضطراب هاي اجتماعي و بهره وري از منابع ملي مي شود.كارآفريني در دو دهه اخير با توجه به چتانسلي كه داشت توانست اقتصاد و صنعت را با شگفتي هاي زيادي مواجه كند، هرچند اين پديده با تاخير به استان كردستان رسيد اما در نهايت توانست براي خود در ميان مردم خصوصا جوانان به جايگاهي والا برسد.با توجه به كمبودها، نارسايي ها و سوء مديريت هاي كه منجر به ايجاد وضعيت ناهنجار بيكاري، كمبود توليد ناخالص داخلي، كاهش قدرت سرمايه گذاري دولت، ضعف در صادرات غيرنفتي و بيماريهاي از اين قبل در كشور، در حقيقت تكيه به كارآفريني هنرمندانه، همراه با فرهنگ غني، با بهره گيري از امكانات و توانايي هاي داخلي مي تواند اثر بخش و مثمرثمر براي رسيدن به بالندگي باشد.

حجم : 8159
عرض : 275
ارتفاع : 228
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان