• مديريت سايت
اجراي طرح واكسيناسيون طيور روستايي در بانه با مشاركت بيش از 15 اكيپ بسيج در 138 روستاي شهرستان بانه
تاريخ : 1395/09/09
منبع اخبار : روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي ,
طرح ملي واكسيناسيون طيور روستايي ضد بيماري نيوكاسل در بانه با مشاركت بيش از 15 اكيپ بسيج در 138روستاي اين شهرستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، اجراي طرح ملي واكسيناسيون طيور روستايي ضد بيماري نيوكاسل در 138 روستاي شهرستان بانه با استفاده از 170 نيروي آموزش ديده آغاز شد..

معاون همانگ كننده سپاه بانه در حاشيه اين اعزام در گفت و گو با خبرنگار ما در بانه گفت: طرح ملي واكسيناسيون طيور روستايي ضد بيماري نيوكاسل با مشاركت سازمان بسيج سازندگي و همزمان با 12 استان كشور در بانه از صبح امروز هفتم آذرماه آغاز شده است.

وي افزود: اين طرح در راستاي اقتصاد مقاومتي براي جلوگيري از انتشار بيماري به واحدهاي صنعتي و جلوگيري از خسارت ناشي بيماري نيوكاسل و كمك به اقتصاد خانواده انجام شده است.

كتابعلي ضمن تقدير از شبكه دامپزشكي شهرستان بانه و مجموعه فرمانداري بانه گفت: اين طرح با مشاركت شبكه دامپزشكي و فرمانداري بانه با بسيج سازندگي سپاه اين شهرستان اجرا مي شود كه آموزش بسيجيان مجري طرح توسط كارشناسان شبكه دامپزشكي و تامين خودروي حمل نيروي انساني به روستاها جهت واكسينه كردن طيور روستايي را نيز فرمانداري تامين كرده است.وي اجراي طرح مذكور را در راستاي حفظ و حراست از سرمايه ملي كشور در حوزه دام و طيور و تداوم اشتغال پايدار در روستاها دانست.

حجم : 35395
عرض : 615
ارتفاع : 400
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان