• مديريت سايت
برگي ديگر از كارنامه منصوبان دولت در كردستان
نرخ‌ بيكاري بهار 95كردستان نسبت به سال‌ قبل 2.2 درصد افزايش يافت
تاريخ : 1395/07/18
منبع اخبار : روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي ,
مركز آمار ايران روز گذشته چكيده نتايج طرح آمارگيري نيروي كار بهار 95 را منتشر كرد كه نگاهي به آن نشان مي‌دهد آمار بيكاري بهار 95 كردستان نسبت به بهار 94 افزايشي 2.2 درصدي دارد و اين در حالي است كه افزايش نرخ بيكاري كل كشور در اين مدت 1.4درصد است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، اشتغال و بيكاري، از جمله موضوع‌هاي اساسي اقتصاد هر كشوري است، به گونه‌اي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري، به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي جوامع تلقي مي‌شود.نرخ بيكاري يكي از شاخص‌هايي است كه براي ارزيابي شرايط اقتصادي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد و طرح آمارگيري نيروي كار با هدف برآورد شاخص‌هاي نيروي كار به صورت فصلي و سالانه و همچنين تغييرات آن در كل كشور، نقاط شهري، نقاط روستايي و تغييرات سالانه در استان‌ها با روش نمونه‌گيري چرخشي در فصول مختلف سال اجرا مي‌شود، اين طرح اولين بار در سال 1384 آغاز شد و از آن زمان تاكنون در ماه مياني هر فصل اجرا شده است.پيش از آن، طرح ديگري تحت عنوان آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار اجرا مي‌شد، طرح مذكور اولين بار در سال 1373 و پس از آن در سال‌هاي 1376 تا 1379 يكبار در سال و فقط در ماه آبان و از سال 1380 تا سال 1382 در ماه مياني هر فصل و در سال 1383 در ماه‌هاي ارديبهشت و آبان انجام گرفت.براي بهبود كيفيت طرح و انطباق بيشتر با مفاهيم بين‌المللي به ويژه سازمان بين‌المللي كار (ILO)، در طرح مذكور بازنگري به عمل آمد تا به صورت طرح فعلي و با عنوان طرح آمارگيري نيروي كار به اجرا در آيد.روز گذشته مركز ملي آمار، جدول برخي از شاخص‌هاي عمده بازار كار را به تفكيك استان‌هاي كشور در بهار 1395 در مقايسه با بهار 1394 منتشر كرد كه نرخ مشاركت اقتصادي و نرخ بيكاري هر استان در آن ذكر شده است.نرخ مشاركت اقتصادي كه در اين جدول آمده از نسبت جمعيت فعال (شاغل و بيكار) 10 ساله و بيشتر (يا 15 ساله و بيشتر) به جمعيت در سن كار، 10 ساله و بيشتر (يا 15 ساله و بيشتر)، ضرب در 100 و نرخ بيكاري هم از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، ضرب در 100 به دست آمده است.مطابق آمار منتشره از سوي مركز ملي آمار ايران، نرخ آمار بيكاري بهار 1395 كردستان نسبت به بهار 1394 افزايشي 2.2 درصدي را نشان مي‌دهد كه اين افزايش نرخ بيكاري در مقايسه با ميانگين كل كشور بيشتر است.سابقه نداشته منصوبان دولت يازدهم در كردستان به آمارهاي منتشره از سوي مركز آمار ايران واكنش نشان دهند و درباره عملكرد خود به مردم اين استان توضيحي ارائه كرده و از عملكرد خود دفاع كنند؛ البته اين امر تا حدودي قابل انتظار است چرا كه چنين كارنامه ضعيفي، در حل معضل بيكاري كردستان، اصولاً قابل دفاع نيست.اما چند ماه پس از آغاز به كار مجلس دهم، آماري رسمي درباره نيروي كار منتشر شده و بايد منتظر ماند و ديد نمايندگان مردم در خانه ملت با استناد به آمار منتشره به عملكرد ضعيف منصوبان دولت يازدهم در كردستان واكنش نشان مي‌دهند يا ترجيح مي‌دهند در اين باره هم مانند برخي مسائل ديگر استان سكوت كنند!

حجم : 152587
عرض : 800
ارتفاع : 557
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان