• مديريت سايت
تعطيلي 130 واحد صنعتي و توليدي كردستان زنگ خطر آغاز فصل جديد از بيكاري!
تاريخ : 1395/07/01
منبع اخبار : روابط عمومي سازمان بسيج سازندگي ,
واحدهاي صنعتي با تكيه بر دانش روز و علوم جديد مي توانند تا حدود زيادي از مشكلات خود را رفع كنند و به توسعه برسند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان بسيج سازندگي كردستان، صنعت بخش عظيمي از حوزه اقتصاد در هر منطقه است كه مي تواند اثرات و نتايج ارزشمندي را براي توسعه و پيشرفت آن منطقه به دنبال داشته باشد.استان كردستان يكي از كم برخوردارترين استان هاي كشور است كه بهره زيادي از حوزه صنعت نبرده است و تعداد محدودي از صنايع كوچك به صورت كارگاه و تعاوني در آن فعال است.بابت فعاليت همين تعداد معدود از صنايع تعدادي از جوانان و افراد تحصيل كرده و متخصص مشغول فعاليت هستند.اما تعطيلي هركدام از اين صنايع ضربه بزرگي به صنعت و جامعه به صورت خاص و عام مي زند.در روزهاي اخير رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كردستان در جلسه فرماندهي اقتصاد مقاومتي از تعطيلي 130 واحد صنعتي و توليدي در استان كردستان خبر داده بود!وي در اين جلسه بيان كرده بود كه بسياري از واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل صنعتي نه تنها با مشكل كمبود سرمايه مواجه هستند، بلكه با تكنولوژي روز نيز ناآشنا هستند.يعني وي رسما عدم حمايت هاي دولتي از بخش صنعتي را مبرا كرده بود و سرمايه را معضل و دليل تعطيلي اين واحدها ندانسته بود.در حالي كه علاوه بر ناآشنا بودن به دانش و علم روز، نبود سرمايه هم يكي از عمده علل تعطيلي واحدها است كه صاحبان آنها نتوانسته با سرمايه كم خود در مقابل تورم و ركود مقابله كنند و بودجه اي هم به آنان تعلق نگرفته است.هر چند مي توان بيان كرد كه صنعت نياز به دانش براي تعالي دارد اما بايد در نظر داشت كه سرمايه يكي از مهمترين و اصلي ترين مواردي است كه آب حيات براي صنعت و توليد محسوب مي شود.صنايع نياز به حمايت دارن تا بتوانند براي توليد وسايل اصلي و اوليه بخرند، بابت ساخت و توليد صنعت مورد نظر به كارگران حق الزحمه و در نهايت بابت فروش محصول نهايي خود نياز به تبليغ و جذب خريدار دارند، كه تمام اين مراحل از ابتدا تا انتها نياز به يك سرمايه هنگفت دارد تا بتواند صنعت را سرپا قرار دهد.قطعا حمايت از صنايع، منجر به رونق اقتصاد مقاومتي و اشتغالزايي در تمام سنين خواهد شد، و در اين مسير خارج كردن واحدهاي توليدي از وضعيت ركود با اهداي تسهيلات ويژه و رفع مشكل نقدينگي رونق را مجددا به صنايع و واحدهاي توليدي بازمي گرداند.بازگرداندن واحدهاي توليدي و صنعتي كردستان به چرخه فعاليت و نيز حمايت از آنها علاوه بر افزودن بر آن مي تواند آثار ارزشمندي را به دنبال داشته باشد و اقتصاد مقاومتي را رونق اساسي بخشد.

حجم : 13432
عرض : 275
ارتفاع : 206
نام
نام خانوادگي
نشاني پست الكترونيكي
متن
استان ها
لينكستان