اقتصاد مقاومتی، قطب اقتصادی و صنایع تبدیلی

تبادل تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاد کشاورزی وسازمان بسیج سازندگی استان کردستان

این تفاهمنامه جهت رونق کشاورزی و دامپروری در استان و هم افزایی عملکرد دو سازمان صورت که که طبق آن سازمان بسیج سازندگی و جهاد کشاورزی استان در زمینه توسعه طرح های اقتصاد مقاومتی، آموزش و اشتغال، صندوق‌های قرض الحسنه و استفاده ازتوان گروه های جهادی در ارائه خدمت به کشاورزان و دامپروران استان باهم…