۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۱۲:۳۰
این میزان تسهیلا ت موجب ایجا ۴۶ طرح زود بازده واشتغال ۶۰ نفر بطور مستقیم شده است
کارگاه اقتصاد مقاومتی کردستان
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ - ۰۸:۳۶
دوخت ۲۱۷۰ دست لباس رزم گردان‌های بسیج بیت‌المقدس در کارگاه اقتصاد مقاومتی