اردوهای جهادی

مجمع جهاد گران کردستان
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ - ۱۲:۱۴
در این مجمع و جشنواره علاوه بر تقدیر از جهادگران نمونه استان ارکان مجمع جهادی استان با رای جهادگران تعیین شدند